Rijschool Attent

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Een les duurt 60 minuten.
 • In overleg tussen de leerling en de rij-instructeur wordt een afspraak gepland van één of meerdere lesuren.
 • Indien een afspraak niet door kan gaan, moet deze 48 uur van te voren afgezegd worden.
 • Wanneer dit niet gebeurt, of als de leerling afwezig is op het afgesproken tijdstip, wordt de rijles toch in rekening gebracht.
 • Afzeggen bij voorkeur telefonisch, eventueel per mail. Spreek zonodig de voicemail in.
 • Wanneer er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de les niet tijdig afgezegd kan worden, geldt bovenstaande niet. Dit ter beoordeling van de rij-instructeur.
 • De instructeur bepaalt wanneer de leerling klaar is voor het examen.

Betaling

 • De getoonde prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW.
 • De tarieven van het CBR zijn vrijgesteld van BTW. Bovengenoemde prijzen zijn inclusief de kosten voor de rijschool, daarover wordt wel 21% BTW berekend.
 • Losse lessen dienen bij aanvang van de rijles betaald te worden.
 • Betalen kan in een keer of in twee termijnen.
 • De leerling ontvangt voor de betaling een factuur. De betaling kan contant of per overschrijving worden voldaan. Indien niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, ontvangt de leerling een herinnering. Het bedrag wordt dan met €5,- administratiekosten verhoogd. Bij uitblijven van de betaling stoppen de rijlessen.
 • Examens kunnen niet worden geroutourneerd. Ook bij aanschaf van een pakket, is het niet mogelijk het geld te retourneren wat bestemd is voor examens.
 • Wij behouden ons het recht voor om de prijzen zonder aankondigen te wijzigen.
Algemene Voorwaarden