Rijschool Attent

Werkwijze

Rijopleiding In Stappen

Ik werk volgens de RIS-methode. De Rijopleiding in Stappen is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert rijden. Hiermee ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Je krijgt bij aanschaf van een lespakket het RIS boek, dat je nodig hebt bij de rij-opleiding.

De voordelen op een rijtje:

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Stap-voor-stap aanpak
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leerlingkaart

Intake

Voor aanvang van de rijopleiding neem ik een intake af. Het doel hiervan is om een inschatting te maken van het aantal rijlessen dat je nodig zult hebben vóór je op examen kunt. Ik kijk hoeveel verkeerservaring je al hebt, hoe snel je instructies oppikt en of er medische belemmeringen zijn om auto te rijden. Aan het einde van de les krijg je een advies welk lespakket het beste bij jou past. Voor alle duidelijkheid, het is vooraf niet te zeggen hoeveel lessen je exact nodig zult hebben! Ook als je bij een andere rijschool al rijles hebt gevolgd, zal ik de eerste les gebruiken om je niveau te bepalen en je te adviseren over de verdere rijopleiding.

Stap voor stap

Van de eerste rijles tot het praktijkexamen heb je een hele weg af te leggen! We gaan stap voor stap volgens de RIS-methode de benodigde vaardigheden aanleren en werken aan verkeersinzicht. Aan het einde van de rijopleiding moet je in staat zijn zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen.

Je kunt de rijopleiding grofweg in 4 fasen onderverdelen. Elke fase (module) wordt afgesloten met een toets. De eerste 2 worden afgenomen door jouw eigen rij-instructeur. Na de derde fase doe je de tussentijdse toets met een examinator van het CBR. En na de vierde fase ben je klaar voor het rij-examen.
In de RIS krijg je ook huiswerk mee. Het is de bedoeling dat jij je thuis op de rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend.

Fase 1

  • Het doel van de eerste fase is om de auto voldoende te beheersen. De eerste les begin je met de basis: stoel, stuur en spiegels instellen, de juiste stuurhouding, starten en afzetten van de motor, gasgeven en remmen, schakelen en ontkoppelen en sturen. Daarnaast leer je om bewust te kijken wat er in het verkeer gebeurt. De informatie die je verzamelt leer je te gebruiken om veilig de verkeerstaak uit te voeren. Een voorbeeld is het kiezen en gebruiken van een stopplaats na het passeren van een tegenligger. De rij-instructeur zorgt ervoor dat je veilig in het verkeer kan deelnemen. Hij geeft uitleg en aanwijzingen.

Fase 2

  • In deze fase gaat het om gericht waarnemen wat er in het verkeer gebeurt. De informatie die je zo krijgt, leer je te gebruiken om de opdrachten goed uit te voeren. Je moet het spel spelen met de andere verkeersdeelnemers. In eenvoudige situaties kun je een opdracht zelfstandig uitvoeren. Je zult al minder aanwijzingen krijgen.

Fase 3

  • De verkeerssituaties worden complexer, bijvoorbeeld op plaatsen met meer verschillende weggebruikers of drukkere wegen en kruisingen. Je leert om uit verschillende oplossingen de beste te kiezen, gelet op veiligheid en doorstroming van het andere verkeer. Voor verduidelijking van je verkeersinzicht kunnen er videobeelden gemaakt worden van je vaardigheden.

Fase 4

  • Je bent al een heel eind op weg naar het rijbewijs. Je bent in staat om bij alle keuzes te letten op veiligheid, de doorstroming, sociaal rijgedrag en milieuvriendelijk gedrag. Je moet je de hele tijd goed realiseren wat de mogelijkheden zijn van het gebied waar je rijdt, wat de veiligste keus is en wat het beste is voor de doorstroming. Ook moet je beseffen wat de invloed van jouw handelen is op de zwakkere weggebruikers.

Op het einde van de opleiding kun je vlot, veilig en verantwoord auto rijden!

Werkwijze